2019 ʻAu I Nā Mokupuni ʻEkolu

https://youtu.be/UUyOzpiEVjk 2019 ʻAu I Nā Mokupuni ʻEkolu Courtesy of Dr. Steven Minaglia, Maui - Molokai - Lanai, Hawaii. The 3rd Annual ʻAu I Nā Mokupuni ʻEkolu Swim Challenge was held September 12th - 15th. [...]